Dotacje

 

 

Projekt nr: POIR.01.01.01-00-0385/17-00
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu:

Opracowanie zintegrowanej technologii wytwarzania elementów karoserii samochodowych.
Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii wytwarzania elementów
karoserii samochodowej, która pozwoli na zintegrowanie procesu tłoczenia na gorąco
z procesem laserowego cięcia. Realizacja projektu zakłada opracowanie dwóch wariantów
technologicznych:
wariant 1 oparty na opracowaniu innowacyjnej formy do tłoczenia na gorąco
z zintegrowaną głowicą do ciecia laserowego;
wariant 2 oparty na opracowaniu transferowego stanowiska cięcia laserowego, które będzie się
znajdowało w ciągu technologicznym razem z prasami do tłoczenia na gorąco.

Planowane efekty:

Efektem końcowym projektu będzie innowacja produktowa, w postaci zintegrowanej technologii
wytwarzania elementów karoserii pojazdów samochodowych, która w praktyce pozwoli na
istotne ograniczenie operacji dodatkowych na procesie produkcyjnym (magazynowanie,
pakowanie, transportowanie etc.) oraz skróci czas produkcji gotowych elementów samochodów.

Wartość projektu:

Wartość projektu wynosi 5 286 811,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Wkład Funduszy Europejskich w projekt wynosi 3 361 895,04 zł

Zadzwoń:

661 470 660


Masz pytania? Napisz do nas: